KoN-FoRo
RegistrarseBuscarChatMiembrosGrupos de UsuariosLogin
[Map] Palomino gаs

 
Responder al tema    Foros de discusión » GTA » Maps Ver tema anterior
Ver tema siguiente
[Map] Palomino gаs
Autor Mensaje
Nen
Asesina
Asesina


Registrado: 13 Jun 2008
Mensajes: 665
Ubicación: CommerceMensaje [Map] Palomino gаs Responder citando
PAWN
Spoiler:

Código:
CreateObject(8417,2589.3828125,75.4023438,25.9681950,0.0000000,179.9945068,180.4943848); // (bballcourt01_lvs) (1)
CreateObject(8417,2589.7016602,35.6156006,23.1881924,351.9964600,179.9945068,180.4890137); // (bballcourt01_lvs) (2)
CreateObject(10789,2583.7958984,69.2324219,28.5859432,0.0000000,0.0000000,90.0000000); // (xenonroof_sfse) (1)
CreateObject(9339,2569.0546875,67.9103775,27.3350182,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (sfnvilla001_cm) (1)
CreateObject(8229,2569.1044922,72.6470413,27.0528164,0.0000000,0.0000000,90.0000000); // (vgsbikeschl02) (1)
CreateObject(9192,2574.9370117,55.0820465,29.4539986,0.0000000,0.0000000,90.2471924); // (vgegassgn01_lvs) (1)
CreateObject(7313,2580.7355957,56.3170815,29.4109440,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (vgsn_scrollsgn01) (1)
CreateObject(1676,2585.8557129,63.6268272,27.7288017,0.0000000,0.0000000,270.0000000); // (washgaspump) (1)
CreateObject(1676,2585.8444824,67.2778549,27.7288017,0.0000000,0.0000000,270.0000000); // (washgaspump) (2)
CreateObject(1676,2585.8352051,71.0784454,27.7288017,0.0000000,0.0000000,270.0000000); // (washgaspump) (3)
CreateObject(1676,2585.8764648,74.6647491,27.7288017,0.0000000,0.0000000,270.0000000); // (washgaspump) (4)
CreateObject(1686,2595.2167969,63.4006805,26.1279278,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (petrolpumpnew) (1)
CreateObject(1686,2595.2102051,65.4920731,26.1279278,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (petrolpumpnew) (2)
CreateObject(1686,2595.2221680,67.4875565,26.1279278,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (petrolpumpnew) (3)
CreateObject(1686,2595.1499023,70.9731445,26.1279278,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (petrolpumpnew) (4)
CreateObject(1686,2595.1430664,72.9969025,26.1279278,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (petrolpumpnew) (5)
CreateObject(1686,2595.1594238,75.0333328,26.1279278,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (petrolpumpnew) (6)
CreateObject(973,2586.6452637,64.6580887,26.4660034,0.0000000,0.0000000,270.0000000); // (sub_roadbarrier) (1)
CreateObject(973,2586.6540527,73.9128876,26.4660034,0.0000000,0.0000000,270.0000000); // (sub_roadbarrier) (2)
CreateObject(973,2584.9541016,73.6866379,26.4660034,0.0000000,0.0000000,90.2500000); // (sub_roadbarrier) (3)
CreateObject(973,2584.9814453,64.6048203,26.4660034,0.0000000,0.0000000,90.0000000); // (sub_roadbarrier) (4)
CreateObject(973,2594.3105469,73.8853149,26.4660034,0.0000000,0.0000000,90.0000000); // (sub_roadbarrier) (5)
CreateObject(973,2594.3088379,64.5594482,26.4660034,0.0000000,0.0000000,90.0000000); // (sub_roadbarrier) (6)
CreateObject(973,2596.1494141,64.7744141,26.4660034,0.0000000,0.0000000,270.0000000); // (sub_roadbarrier) (7)
CreateObject(973,2596.1589355,74.0527496,26.4660034,0.0000000,0.0000000,269.7500000); // (sub_roadbarrier) (8)
CreateObject(1214,2595.1962891,64.4238281,25.5419903,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (bollardlight) (1)
CreateObject(1214,2595.1875000,66.4726562,25.5419903,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (bollardlight) (2)
CreateObject(1214,2595.0703125,71.9970703,25.5419903,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (bollardlight) (3)
CreateObject(1214,2595.0361328,74.0214844,25.5419903,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (bollardlight) (4)
CreateObject(1215,2595.1779785,60.6738815,26.7391567,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (bollardlight) (5)
CreateObject(1215,2585.8632812,61.0733757,26.7391567,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (bollardlight) (6)
CreateObject(1215,2585.8632812,77.6732330,26.7391567,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (bollardlight) (7)
CreateObject(1215,2595.1042480,78.1394730,26.7391567,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (bollardlight) (8)
CreateObject(1278,2586.4250488,69.2374878,15.8880291,0.0000000,0.0000000,92.0000000); // (sub_floodlite) (1)
CreateObject(1278,2585.2753906,69.2179871,15.8880291,0.0000000,0.0000000,271.7495117); // (sub_floodlite) (2)
CreateObject(1278,2594.5900879,69.2670593,15.8880291,0.0000000,0.0000000,271.7468262); // (sub_floodlite) (3)
CreateObject(1278,2595.7905273,69.2855072,15.8880291,0.0000000,0.0000000,90.2468262); // (sub_floodlite) (4)
CreateObject(11469,2580.3190918,93.0526276,26.0742340,0.0000000,0.0000000,270.0000000); // (des_bullgrill_) (1)
CreateObject(3089,2589.2138672,88.9678574,27.4025555,0.0000000,0.0000000,52.2500000); // (ab_casdorlok) (1)
CreateObject(11469,2603.5378418,95.8461456,19.3242378,359.8692627,261.7511902,270.2406616); // (des_bullgrill_) (2)
CreateObject(2240,2587.0385742,92.8942795,26.6411991,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (plant_pot_8) (1)
CreateObject(2240,2585.7880859,91.2532043,26.6411991,0.0000000,0.0000000,0.0000000); // (plant_pot_8) (2)MTA
Spoiler:

Código:
<map edf:definitions="editor_main">
    <object id="object (bballcourt01_lvs) (1)" doublesided="false" model="8417" intеrior="0" dimension="0" posX="2589.3828125" posY="75.40234375" posZ="25.968194961548" rotX="0" rotY="179.99450683594" rotZ="180.49438476563" />
    <object id="object (bballcourt01_lvs) (2)" doublesided="false" model="8417" intеrior="0" dimension="0" posX="2589.7016601563" posY="35.615600585938" posZ="23.188192367554" rotX="351.99645996094" rotY="179.99450683594" rotZ="180.48901367188" />
    <object id="object (xenonroof_SFSe) (1)" doublesided="false" model="10789" intеrior="0" dimension="0" posX="2583.7958984375" posY="69.232421875" posZ="28.585943222046" rotX="0" rotY="0" rotZ="90" />
    <object id="object (SFNvilla001_CM) (1)" doublesided="false" model="9339" intеrior="0" dimension="0" posX="2569.0546875" posY="67.910377502441" posZ="27.335018157959" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (vgSbikeschl02) (1)" doublesided="false" model="8229" intеrior="0" dimension="0" posX="2569.1044921875" posY="72.647041320801" posZ="27.052816390991" rotX="0" rotY="0" rotZ="90" />
    <object id="object (vgegassgn01_lvs) (1)" doublesided="false" model="9192" intеrior="0" dimension="0" posX="2574.9370117188" posY="55.082046508789" posZ="29.453998565674" rotX="0" rotY="0" rotZ="90.247192382813" />
    <object id="object (vgsN_scrollsgn01) (1)" doublesided="false" model="7313" intеrior="0" dimension="0" posX="2580.7355957031" posY="56.317081451416" posZ="29.410943984985" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (washgaspump) (1)" doublesided="false" model="1676" intеrior="0" dimension="0" posX="2585.8557128906" posY="63.62682723999" posZ="27.728801727295" rotX="0" rotY="0" rotZ="270" />
    <object id="object (washgaspump) (2)" doublesided="false" model="1676" intеrior="0" dimension="0" posX="2585.8444824219" posY="67.277854919434" posZ="27.728801727295" rotX="0" rotY="0" rotZ="270" />
    <object id="object (washgaspump) (3)" doublesided="false" model="1676" intеrior="0" dimension="0" posX="2585.8352050781" posY="71.07844543457" posZ="27.728801727295" rotX="0" rotY="0" rotZ="270" />
    <object id="object (washgaspump) (4)" doublesided="false" model="1676" intеrior="0" dimension="0" posX="2585.8764648438" posY="74.664749145508" posZ="27.728801727295" rotX="0" rotY="0" rotZ="270" />
    <object id="object (petrolpumpnew) (1)" doublesided="false" model="1686" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.216796875" posY="63.400680541992" posZ="26.127927780151" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (petrolpumpnew) (2)" doublesided="false" model="1686" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.2102050781" posY="65.492073059082" posZ="26.127927780151" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (petrolpumpnew) (3)" doublesided="false" model="1686" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.2221679688" posY="67.48755645752" posZ="26.127927780151" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (petrolpumpnew) (4)" doublesided="false" model="1686" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.1499023438" posY="70.97314453125" posZ="26.127927780151" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (petrolpumpnew) (5)" doublesided="false" model="1686" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.1430664063" posY="72.99690246582" posZ="26.127927780151" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (petrolpumpnew) (6)" doublesided="false" model="1686" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.1594238281" posY="75.033332824707" posZ="26.127927780151" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (sub_roadbarrier) (1)" doublesided="false" model="973" intеrior="0" dimension="0" posX="2586.6452636719" posY="64.658088684082" posZ="26.466003417969" rotX="0" rotY="0" rotZ="270" />
    <object id="object (sub_roadbarrier) (2)" doublesided="false" model="973" intеrior="0" dimension="0" posX="2586.6540527344" posY="73.912887573242" posZ="26.466003417969" rotX="0" rotY="0" rotZ="270" />
    <object id="object (sub_roadbarrier) (3)" doublesided="false" model="973" intеrior="0" dimension="0" posX="2584.9541015625" posY="73.686637878418" posZ="26.466003417969" rotX="0" rotY="0" rotZ="90.25" />
    <object id="object (sub_roadbarrier) (4)" doublesided="false" model="973" intеrior="0" dimension="0" posX="2584.9814453125" posY="64.604820251465" posZ="26.466003417969" rotX="0" rotY="0" rotZ="90" />
    <object id="object (sub_roadbarrier) (5)" doublesided="false" model="973" intеrior="0" dimension="0" posX="2594.310546875" posY="73.885314941406" posZ="26.466003417969" rotX="0" rotY="0" rotZ="90" />
    <object id="object (sub_roadbarrier) (6)" doublesided="false" model="973" intеrior="0" dimension="0" posX="2594.3088378906" posY="64.559448242188" posZ="26.466003417969" rotX="0" rotY="0" rotZ="90" />
    <object id="object (sub_roadbarrier) (7)" doublesided="false" model="973" intеrior="0" dimension="0" posX="2596.1494140625" posY="64.7744140625" posZ="26.466003417969" rotX="0" rotY="0" rotZ="270" />
    <object id="object (sub_roadbarrier) (8)" doublesided="false" model="973" intеrior="0" dimension="0" posX="2596.1589355469" posY="74.052749633789" posZ="26.466003417969" rotX="0" rotY="0" rotZ="269.75" />
    <object id="object (bollardlight) (1)" doublesided="false" model="1214" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.1962890625" posY="64.423828125" posZ="25.541990280151" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (bollardlight) (2)" doublesided="false" model="1214" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.1875" posY="66.47265625" posZ="25.541990280151" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (bollardlight) (3)" doublesided="false" model="1214" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.0703125" posY="71.9970703125" posZ="25.541990280151" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (bollardlight) (4)" doublesided="false" model="1214" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.0361328125" posY="74.021484375" posZ="25.541990280151" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (bollardlight) (5)" doublesided="false" model="1215" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.1779785156" posY="60.673881530762" posZ="26.739156723022" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (bollardlight) (6)" doublesided="false" model="1215" intеrior="0" dimension="0" posX="2585.86328125" posY="61.073375701904" posZ="26.739156723022" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (bollardlight) (7)" doublesided="false" model="1215" intеrior="0" dimension="0" posX="2585.86328125" posY="77.673233032227" posZ="26.739156723022" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (bollardlight) (8)" doublesided="false" model="1215" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.1042480469" posY="78.139472961426" posZ="26.739156723022" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (sub_floodlite) (1)" doublesided="false" model="1278" intеrior="0" dimension="0" posX="2586.4250488281" posY="69.237487792969" posZ="15.888029098511" rotX="0" rotY="0" rotZ="92" />
    <object id="object (sub_floodlite) (2)" doublesided="false" model="1278" intеrior="0" dimension="0" posX="2585.275390625" posY="69.217987060547" posZ="15.888029098511" rotX="0" rotY="0" rotZ="271.74951171875" />
    <object id="object (sub_floodlite) (3)" doublesided="false" model="1278" intеrior="0" dimension="0" posX="2594.5900878906" posY="69.267059326172" posZ="15.888029098511" rotX="0" rotY="0" rotZ="271.74682617188" />
    <object id="object (sub_floodlite) (4)" doublesided="false" model="1278" intеrior="0" dimension="0" posX="2595.7905273438" posY="69.285507202148" posZ="15.888029098511" rotX="0" rotY="0" rotZ="90.246826171875" />
    <object id="object (des_bullgrill_) (1)" doublesided="false" model="11469" intеrior="0" dimension="0" posX="2580.3190917969" posY="93.052627563477" posZ="26.074234008789" rotX="0" rotY="0" rotZ="270" />
    <object id="object (ab_casdorLok) (1)" doublesided="false" model="3089" intеrior="0" dimension="0" posX="2589.2138671875" posY="88.96785736084" posZ="27.402555465698" rotX="0" rotY="0" rotZ="52.25" />
    <object id="object (des_bullgrill_) (2)" doublesided="false" model="11469" intеrior="0" dimension="0" posX="2603.5378417969" posY="95.846145629883" posZ="19.324237823486" rotX="359.86926269531" rotY="261.75119018555" rotZ="270.24066162109" />
    <object id="object (Plant_Pot_8) (1)" doublesided="false" model="2240" intеrior="0" dimension="0" posX="2587.0385742188" posY="92.89427947998" posZ="26.641199111938" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
    <object id="object (Plant_Pot_8) (2)" doublesided="false" model="2240" intеrior="0" dimension="0" posX="2585.7880859375" posY="91.253204345703" posZ="26.641199111938" rotX="0" rotY="0" rotZ="0" />
</map>_________________
.

Jue Ago 25, 2011 7:34 pm Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor Dirección AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Mostrar mensajes de anteriores:    
Responder al tema    Foros de discusión » GTA » Maps Todas las horas son GMT
Todas las horas son GMT
Todas las horas son GMT
Página 1 de 1


 
Cambiar a: 
Puede publicar nuevos temas en este foro
No puede responder a temas en este foro
No puede editar sus mensajes en este foro
No puede borrar sus mensajes en este foro
No puede votar en encuestas en este foro
Crear un foro gratis | foros de Programacion | | soporte foros | Contactar | Denunciar un abuso | FAQ | Foro ejemplo